Нічого собі! Верховний суд, дійшов висновку, що відсотки по кредитним боргам українців можуть нараховуватися до їхнього повного погашення, навіть після судових постанов.

moderator -> Всем
20.12.17 9:52
Нічого собі! Верховний суд, дійшов висновку, що відсотки по кредитним боргам українців можуть нараховуватися до їхнього повного погашення, навіть після судових постанов.
____________________________________________

Правовий висновок, висловлений Верховним Судом України в постанові від 4 жовтня 2017 року у справі
№ 6-2751цс16

 Згідно із частиною другою статті 625 ЦК України в разі порушення  грошового зобов’язання боржник, який прострочив його виконання, на  вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням  встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три  проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не  встановлений договором або законом.

За змістом цієї норми закону  нарахування інфляційних втрат на суму боргу та трьох процентів річних  входять до складу грошового зобов’язання і є особливою мірою  відповідальності боржника за прострочення грошового зобов’язання,  оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який  полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення  грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації  (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами,  належними до сплати кредиторові, а тому ці кошти нараховуються  незалежно від вини боржника та незалежно від ухвалення рішення суду про  присудження суми боргу, відкриття виконавчого провадження чи його  зупинення.

Оскільки строк дії кредитного договору закінчився 25  серпня 2009 року, судове рішення від 21 квітня 2010 року про стягнення  кредитної заборгованості з боржника виконано в повному обсязі 10 травня  2012 року, то відповідно до вимог вищезазначених норм права  кредитодавець мав право в межах строку позовної давності на стягнення  процентів за користування кредитними коштами до остаточного виконання  вказаного судового рішення.

Отже суди у справі яка переглядається  дійшли помилкового висновку про стягнення заборгованості за кредитним  договором за період з 16 серпня 2009 року по 21 вересня 2015 року.

Постанова від 4 жовтня 2017 року №6-2751цс16в приєднаному файлі.

Файлы:
6-2751цс16-1.rtf (162.15 КБ)