На крок ближче до автоматичного арешту коштів боржника на рахунках


На крок ближче до автоматичного арешту коштів боржника на рахунках 20.06.2017

На крок ближче до автоматичного арешту коштів боржника на рахунках

20.06.17 ВРУ прийняла за основу Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (№6232)

В пояснювальній записці говориться: «Крім цього, пропонованими змінами до законів України "Про виконавче провадження", "Про банки і банківську діяльність" одночасно із відповідними змінами до процесуальних законів пропонується упровадження системи автоматизованого арешту коштів, яка дасть змогу забезпечити оперативне (в межах кількох хвилин) виявлення грошових коштів, які належать відповідачу або боржнику, та накласти на них арешт згідно з судовим рішенням чи постановою державного виконавця, що має на меті унеможливлення приховати належні відповідачу або боржнику грошові кошти.»

В Закон України "Про виконавче провадження" пропонується внести нову статтю: Стаття 9-1. Система автоматизованого арешту коштів

1. Система автоматизованого арешту коштів забезпечує накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, у випадках, передбачених цим Законом.

2. Система автоматизованого арешту коштів є складовою частиною Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

3. Система автоматизованого арешту коштів забезпечує:

1) здійснення обробки інформації, внесеної користувачами такої системи, щодо арешту коштів, що належать боржнику та знаходяться на банківських рахунках;

2) надсилання запитів до банків з метою виявлення рахунків боржників, кошти яких підлягають арешту;

3) надсилання інформації до банків щодо необхідності здійснення арешту коштів, що знаходяться на банківських рахунках;

4) здійснення обробки інформації, одержаної від банків, щодо наявності (відсутності) рахунків боржників, кошти яких підлягають арешту, арешт коштів, що належать боржнику та знаходяться на банківських рахунках у межах суми, визначеної у виконавчому документі, зняття арешту з коштів, що знаходяться на банківських рахунках;

5) вчинення інших дій, необхідних для здійснення арешту коштів, що знаходяться на банківських рахунках.

4. Інформаційна взаємодія між системою автоматизованого арешту коштів та системами автоматизації банків здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі без втручання працівників банків у роботу системи автоматизованого арешту коштів у порядку, визначеному законодавством.

5. Інформація щодо арешту коштів вноситься державним виконавцем до системи автоматизованого арешту коштів, скріплюється його електронним цифровим підписом та підлягає кодуванню.

6. Інформація про процеси у системі автоматизованого арешту коштів підлягає фіксації, архівуванню та зберіганню протягом десяти років.

7. Розпорядником системи автоматизованого арешту коштів є Державна судова адміністрація України.

8. Технічним адміністратором системи автоматизованого арешту коштів є визначене Державною судовою адміністрацією України державне унітарне підприємство, що належить до сфери її управління, яке:

1) здійснює заходи зі створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення системи автоматизованого арешту коштів та відповідає за її технічне і технологічне забезпечення;

2) здійснює збереження та захист даних, що містяться в системі автоматизованого арешту коштів;

3) надає, блокує та анулює доступ до системи автоматизованого арешту коштів, проводить навчання для роботи з цією системою;

4) здійснює інші заходи, визначені Положенням про систему автоматизованого арешту коштів.

9. Розпорядник та технічний адміністратор системи автоматизованого арешту коштів мають доступ до інформації, що передається (обробляється) в системі автоматизованого арешту коштів, виключно у випадках та обсязі, необхідних для забезпечення належного функціонування системи автоматизованого арешту коштів.

10. Порядок функціонування системи автоматизованого арешту коштів визначається Положенням про систему автоматизованого арешту коштів, що затверджується Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством юстиції України та Національним банком України.

11. Система автоматизованого арешту коштів та її програмне забезпечення є об'єктом права державної власності.

12. Несанкціоноване втручання в роботу системи автоматизованого арешту коштів тягне відповідальність, установлену законом.

Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (№6232) 

Будь в курсі, Ваш КПДВозврат к списку