Записи

Записи

Гройсман зазначив, що цей закон є “абсолютно недосконалим, що дозволяє величезні зловживання з точки зору комерційної нерухомості, кредитування, з точки зору земельних ділянок, необмеженої площі”


 
      Закон про реструктуризацію валютних кредитів необхідно заветувати і розробити новий - Гройсман
Детальніше читайте на УНІАН: http://economics.unian.ua/finance/1204932-zakon-pro-restrukturizatsiyu-kreditiv-v-inozemniy-valyuti-neobhidno-zavetuvati-i-rozrobiti-noviy-groysman.html

Допомога держави тим, хто має кредити у валюті, виявиться короткостроковою та малоефективною.

Допомога держави тим, хто має кредити у валюті, виявиться короткостроковою та малоефективною.
Ігор КІПЕНКО, суддя судової колегії судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Харківської області Антон КИРИЧОК, начальник відділу судової статистики та узагальнення судової практики Апеляційного суду Харківської області  (сторінки листати в нижньому лівому кутку). http://zib.com.ua/ua/120091-dopomoga_derzhavi_tim_hto_mae_krediti_u_valyuti_viyavitsya_k.html

Кабмин утвердил условия реструктуризации валютных кредитов (25.11.15)

http://economics.lb.ua/finances/2015/11/25/321859_kabmin_utverdil_usloviya.html

о реструктуризации валютных кредитов, которая ничем не поможет заёмщикам

Размышления о реструктуризации валютных кредитов, которая ничем не поможет заёмщикам, а может и вгонит в ещё  большее ярмо(((( Новый готовящийся закон готовится исключительно в пользу банков, а не заёмщиков(((  https://www.youtube.com/watch?v=yrRp7w5eGVQ

к відрізнити колекторів від шахраїв, листування з колекторами, кроки, алгоритм дій


Все це ви знайдете в статті  "Наслідки "банкопаду". Як відрізнити колекторів від шахраїв" http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/23/568698/
Листування з колекторами. Зразки листів, запитів ви знайдете на сайті - http://suspilstvo.info/docs/
  -Зразок запиту до банку з вимогою про надання документів, що  підтверджують перехід права вимоги від банку до колекторської фірми
  -Зразок листа до колекторської фірми з вимогою про надання документів,  що підтверджують перехівд права вимоги від банку до фірми
-Зразок листа до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  про надання інформації
-Зразок угоди про зменшення суми заборгованості за кредитним договором тут
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/23/568698/

Після суду по 662 по постанові кабміну -виконавчий напис нотаріуса (24.11.2015)


Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує: Прощені кредити та проценти в іноземній валюті звільнено від оподаткування

Опубликовано: 2015-11-18 11:51:26 (http://e-finance.com.ua/show/201336.html)

З 7 травня поточного року набрав чинності Закон України  від 09.04.2015 №321-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу  України щодо кредитних зобов'язань» (далі - Закон №321), опублікований у  газеті «Голос України» від 06.05.2015 №79.
Законом №321 підрозділ 1 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено пунктом 8 такого змісту:
«Не вважається додатковим благом платника податку та  не включається до розрахунку загального місячного (річного)  оподатковуваного доходу сума, прощена (анульована) кредитором у розмірі  різниці між основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній  валюті, визначена за офіційним курсом Національного банку України на  дату зміни валюти зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у  гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом  Національного банку України станом на 1 січня 2014 року, а також сума  процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені) за такими кредитами,  прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не  пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної  давності.
Норми цього пункту застосовуються до фінансових кредитів в іноземній валюті, не погашених до 1 січня 2014 року.
Дія абзацу першого цього пункту поширюється на  операції з прощення (анулювання) кредитором боржникові заборгованості за  фінансовим кредитом в іноземній валюті, що здійснювалися починаючи з 1  січня 2015 року».

о прощении и налоге

Юристы предупреждают----Банк при списании долга физическому лицу  вызывает его на встречу и просит подписать так называемый акт о  прекращении обязательств, в котором говорится, что долг погашен и  никаких претензий банк не имеет. Обычно заемщики, долго не раздумывая,  подписывают этот документ, не зная, что за ним стоит. А как видно из  практики, банки в случаях аннулирования долга не предупреждают своих  заемщиков о том, что в дальнейшем им придется уплатить налог в размере  15% или 20 % (в зависимости от суммы) с  суммы, которая была прощена банком. В результате физические лица,  незнакомые с действующим законодательством, попадают в неожиданное  положение. В связи с этим можно отметить, что не стоит спешить с  подписанием таких документов, ведь в случае судебной волокиты банк будет  уверять, что человек подписал документ по своей воле и, соответственно,  знал, что его ждет.

Юристы  напоминают--Кредитор обязан сообщить налогоплательщику-должнику о  списании долга путем направления заказного письма с уведомлением о  вручении, или заключения соответствующего договора, или предоставления  уведомления должнику под роспись лично. В таком сообщении должны быть  информация о прощении (аннулировании) долга и сумме прощенного  (аннулированного) долга, а также налоговый расчет суммы дохода,  начисленного в пользу налогоплательщика по итогам отчетного периода, в  котором такой долг был прощен.

Под так называемым  прощением долга кроется еще одна ловушка – уплата налога, так как  аннулированная банком сумма считается доходом бывшего заемщика, который,  как и все граждане, является налогоплательщиком. Подробнее -

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=290562&utm_source=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&utm_campaign=f5b34bf890-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_df99c4f112-f5b34bf890-243923173
© Buhgalter911.com

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами

12.11.2015 в порядку денному ВРУ "Проект Закону про внесення змін до  деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між  позичальниками та кредиторами (2286а, проект н.д. Р.Демчака )
Регламент- http://iportal.rada.gov.ua/meeting/awt/show/6037.html
Закон - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55893

Після завершення закритого засідання Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності.

11 листопада 2015 року відбулось закрите засідання Комітету ВРУ з питань  фінансів і банківської діяльності. Прес-конференція по закінченню  засідання - https://www.youtube.com/watch?v=b2BPslGbloU&feature=youtu.be
Відповідь Рибалки по закону з 9.55